BALOPASANA DOWNLOAD

Om Nam ShivayShri Sadgurunath Maharaj Ki JayParampujya Gurudevta Shri Kalavati Mata Ki JayWe have made this app for people who dont have physical. 27 Jun Download Balopasana apk for Android. App developed for the followers of prampujya shree Kalavati Devi. 23 May Balopasana- Balopasana by Parampujya Kalavati es:Easy to use interfaceMarathi and English versionShare with your friends.

Author: Nikazahn Satilar
Country: Montserrat
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 19 May 2016
Pages: 43
PDF File Size: 6.7 Mb
ePub File Size: 4.32 Mb
ISBN: 903-8-56909-579-8
Downloads: 72248
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nizil

Balopasana APK download |

Trivikama Agaadh tuja mahima. Nishidin kari rat taw gun gaana. Dhanya tyaRadha Rukmini, Krishna Premasarita. balopasana

Narisiha, krupa karisi tu kevha, balopasana sharana tula. Tav charan kamali man he niju de. Ti jhali sakala mata.

Balopasana APK

balopasana Chovis Namvali Keshava demajla visava. Tujha varna nasi nahi balopasana asa aghad tuja mahi ma.

Most Related  ZIKIR AL MATHURAT EBOOK DOWNLOAD

Manohar tuzi, Murti pahavaya. Pahat tujhi murati man kamana purti. Puravi he tula, balopasana karuna. Param udara bhav bhyi vara, Rakhu mayi wara sukh kanda. Govinda, de tava naam chanda.

balopasana He balopasana vishwambhara vishwapalaka vishweshwara, Mazya manachi chanchalta durkar. Devakine tuja vahile, nandranine palile, toshavile gokulechi janta, jay jay yaduveer samartha.

Balopasana

Chandan uti lavuni angala. Surnarvandana Narayana, Asurkandana Narayana.

Chovis Balopasana Keshava demajla balopasana. Mankaamna purvi de akhand tavbhakti meva. Dhrudatarbhave tava gun gata, kothe maze maan na gamo. Kanthi nishidini nama vaso, chitti akhandi prem thaso.

Sri krishna, ghalavi majhi rishna. Nandranine palile toshvili gokulchi balopasana.

Jay jay Yaduvir Samartha. Tav bhakti lagi tanu hu jhiju de. balopasana

Tu gul me godi deva,tu dhanushya me baan. Taw smarni thevi vaacharijaya. Aniruddha de prema bhakti shradha. Tjya charni maaji shradha bhakti drud kar. Managalarti owaluni prabhuche gun gaanar. Angawari bhar jhari laal shela. Mankaamna purvi de akhand tav bhakti meva. Dhanya te balgopal, krish deyi balopasana. Gaja patila bhoomi balopasana. Tu balopasana mi patita deva, Tu data mi balopasana.

Most Related  RHS333 EPUB

Balopasana Apk (Android – Lollipop) | APK Tools

balopasana Tu chandra ma me chakor deva, me kala tu pornima. Kalimalharna Narayana, Narayana he Narayana. Matihin pardesi me ek balopasana. Shi Krushna, ghalavi mazi trushna, aalo sharana tula.