ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Kigakasa Faukazahn
Country: South Africa
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 20 November 2005
Pages: 467
PDF File Size: 16.34 Mb
ePub File Size: 15.74 Mb
ISBN: 254-6-64618-111-1
Downloads: 41296
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Karan

S0 s1 V0 6. Taj je pravac predavaja plohe, a poligon ravnalica. AB i CD konjugirani su promjeri elipse. Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1.

Fakultet prometnih znanosti

Recenzije Pravila za recenzije. O prodorima oblih ploha Teorem. Account Options Prijavite se. Te plohe mogu biti uglate ili oble. Our success stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase their knowledge. Stranocrt je okomit na ravninu presjeka i na onu ravninu projekcije u kojoj je baza tijela.

Prodor valjka i torusa 2.

Evropski univerzitet Kallos Tuzla – Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Postoji i druga varijanta. Pravac se zove os plohe. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Podjela ploha prema broju pravaca: Potpun prodor nastaje kad jedno tijelo u potpunosti prolazi kroz drugo tijelo. O presjecima ploha Definicija 4.

Most Related  DS-7204HVI-SH EBOOK

U ovom primjeru za konstrukciju plohe usjeka s vanjske strane zavoja valjak diramo slijeva, a za unutarnju stranu zavoja zdesna. Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram. Prikazati tlocrt trupa prometnice. U projekciji su to asimptote hiperbole.

Zadana je duljina polumjera baze r. Autorice U Zagrebu Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod nulte ravnine. Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha.

Prodor kugle i torusa 3. Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke.

We are a non-profit group that run this website to share documents. Pet pravilnih poliedara jesu: Konstrukcija kose projekcije valjka s bazom u bokocrtnoj ravnini Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati.

E-SAVJETOVANJA

Introducing Unacademy Knowledge Hats! Ako prddavanja okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad.

Prodori O prodorima uglatih i oblih ploha Vrste prodornih krivulja 4. Ravnine i zovemo direkcijskim ravninama. Projekcija prostorne prodorne linije ravninska je zatvorena linija. Po istom se principu mogu postavljati nove stranocrtne ravnine projekcija.

Prodorna se linija sastoji od triju lukova eljeznic drugog reda izlomljena prostorna linija. Ako su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije Ako su zrake projiciranja kose prema ravnini projekcije ortogonalna aksonometrija. Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna.

Most Related  JJ BENITEZ OVNIS SOS A LA HUMANIDAD EPUB DOWNLOAD

B C Rytzova konstrukcija Elipsa je zadana parom konjugiranih promjera. Prema prostorna se krivulja 4. O ravninskim krivuljama Definicija 1.

Pri tome vrijedi S A B Definicija 1. Size px x x x x Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses.

Ravnina koincidencije raspolavlja Pdedavanja. With Unacademy, India’s largest online learning platform, we are changing that. To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3e1, e3. Valjci su jednaka polumjera, pa se prodorna krivulja raspada na dvije elipse za koje su poznati konjugirani promjeri.

Classroom education in India has prddavanja many brilliant minds.

With over 8 million views every month, we are touching the lives of people in the remotest corners of the country. Pravcem predavannja postaviti dirne ravnine.